Услуги

“КЛИМАВЕНТ ГРУП ЕООД Е ЧАСТНА БЪЛГАРСКА ФИРМА, КОЯТО ПРОЕКТИРА И ИЗПЪЛНЯВА ИНЖЕНЕРИНГОВИ РЕШЕНИЯ В СФЕРИТЕ НА ПРОМИШЛЕНОТО И ГРАЖДАНСКОТО СТРОИТЕЛСТВО ПО СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

  1. ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА  СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ НА ЖИЛИЩНИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ, КАКТО И НА ПОМЕЩЕНИЯ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ.
  2. ДОСТАВКА И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЕКТИТЕ КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, КЛИМАТИЗАЦИЯ И ВЕНТИЛАЦИЯ.
  3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ С АЛТЕРНАТИВНИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ, КОТЛИ НА БИОМАСА, СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ И ВСИЧКИТЕ ИМ КОМПОНЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
  4. ГАЗИФИКАЦИЯ - ВЪТРЕШНИ ГАЗО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, СГРАДНИ И УЛИЧНИ МРЕЖИ (ТРЪБИ, ФИТИНГИ И ВСИЧКИ ПРИЛЕЖАЩИ АКСЕСОАРИ).
  5. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ (СПРИНКЛЕРНИ) И ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ.
  6. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНСТАЛАЦИИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ И ПОМПЕНИ СТАНЦИИ И ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ.
  7. ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ТРЪБОПРОВОДИ.
  8. ИЗОЛАЦИЯ И ОБШИВКИ НА ТРЪБОПРОВОДИ И СЪОРАЖЕНИЯ